Medea Electronique - open call do 8 września

Medea Electronique - open call do 8 września

STUDIO teatrgaleria otworzyło wirtualne pracownie, do których zaprosiliśmy nie tylko polskich artystów, ale także wybitnych międzynarodowych twórców, których dorobek ustanowił filary nowoczesnej myśli teatralnej. Jako pierwsi rozpoczęli z nami współpracę: Rabih Mroué (Liban), Rimini Protokoll (Niemcy), Toshiki Okada/chelfitsch (Japonia).

Pracownie funkcjonują w ramach nowych działań STUDIO.  W czasie ograniczeń związanych z pandemią chcemy inwestować w rozwój języka teatru, szukać alternatywnych form komunikacji z widzem. Naszą teatrgalerię zmieniamy w symboliczną przestrzeń wirtualnych pracowni artystów wierząc, że w ten sposób realizujemy intencje tych, którzy kiedyś nadali nazwę „Studio” teatrowi im. Witkacego. 


PROWADZIMY NABÓR DO MIĘDZYNARODOWEJ PRACOWNI ONLINE

MEDEA ELECTRONIQUE

Transformując archiwum: improwizacja poprzez media/Medea
Improwizowane archiwum/archiwizacja improwizacji

22-25 września 2020
Termin zgłoszeń: 8 września 2020

TERMIN: 22-25 WRZEŚNIA 2020, 14:00 – 17:00
MIEJSCE: PLATFORMA ZOOM

Spośród nadesłanych aplikacji zostanie wybrana grupa uczestników, którzy wezmą aktywny udział w pracowni oraz grupa osób, która będzie mogła obserwować cały proces. Prosimy o wskazanie w aplikacji preferowanego sposobu udziału.
Z wybranymi uczestnikami skontaktujemy się do 14 września 2020.
Uczestnicy nie ponoszą finansowych kosztów udziału.
Spotkania będą prowadzone w języku angielskim (płynna znajomość języka nie jest wymagana, lecz umiejętność komunikacji z innymi artystami w języku angielskim jest niezbędna).


WIĘCEJ

News