Open call: Medea Electronique

Open call: Medea Electronique

NABÓR DO MIĘDZYNARODOWEJ PRACOWNI ONLINE

MEDEA ELECTRONIQUE

Transformując archiwum: improwizacja poprzez media/Medea
Improwizowane archiwum/archiwizacja improwizacji

22-25 września 2020
Termin zgłoszeń: 7 września 2020

STUDIO teatrgaleria otworzyło wirtualne pracownie, do których zaprosiliśmy nie tylko polskich artystów, ale także wybitnych międzynarodowych twórców, których dorobek ustanowił filary nowoczesnej myśli teatralnej. Jako pierwsi rozpoczęli z nami współpracę: Rabih Mroué (Liban), Rimini Protokoll (Niemcy), Toshiki Okada/chelfitsch (Japonia).

Pracownie funkcjonują w ramach nowych działań STUDIO.  W czasie ograniczeń związanych z pandemią chcemy inwestować w rozwój języka teatru, szukać alternatywnych form komunikacji z widzem. Naszą teatrgalerię zmieniamy w symboliczną przestrzeń wirtualnych pracowni artystów wierząc, że w ten sposób realizujemy intencje tych, którzy kiedyś nadali nazwę „Studio” teatrowi im. Witkacego. 


Uczestnicy nie ponoszą finansowych kosztów udziału.
Spotkania będą prowadzone w języku angielskim (płynna znajomość języka nie jest wymagana, lecz umiejętność komunikacji z innymi artystami w języku angielskim jest niezbędna).
Sesje będą rejestrowane i zakończą się publiczną prezentacją wybranych fragmentów nagrań.

Termin nadsyłania zgłoszeń: poniedziałek, 7 września 2020

ZGŁOSZENIA

News