Open call: Toshiki Okada

Open call: Toshiki Okada

NABÓR DO MIĘDZYNARODOWEJ PRACOWNI ONLINE

TOSHIKI OKADA/chelfitsch (Japonia)
Jak działa wyobraźnia 

5, 8, 12, 15 października 2020

Termin nadsyłania zgłoszeń: niedziela, 20. września 2020
Formularz do uzupełnienia 
tutaj.

 STUDIO teatrgaleria otworzyło wirtualne pracownie, do których zaprosiliśmy nie tylko polskich artystów, ale także wybitnych międzynarodowych twórców, których dorobek ustanowił filary nowoczesnej myśli teatralnej. Jako pierwsi rozpoczęli z nami współpracę: Rabih Mroué (Liban), Rimini Protokoll (Niemcy), Toshiki Okada/chelfitsch (Japonia).

Pracownie funkcjonują w ramach nowych działań STUDIO.  W czasie ograniczeń związanych z pandemią chcemy inwestować w rozwój języka teatru, szukać alternatywnych form komunikacji z widzem. Naszą teatrgalerię zmieniamy w symboliczną przestrzeń wirtualnych pracowni artystów wierząc, że w ten sposób realizujemy intencje tych, którzy kiedyś nadali nazwę „Studio” teatrowi im. Witkacego. 

Uczestnicy nie ponoszą finansowych kosztów udziału.
Spotkania będą prowadzone w języku angielskim (płynna znajomość języka nie jest wymagana, lecz umiejętność komunikacji z innymi artystami w języku angielskim jest niezbędna).
Sesje będą rejestrowane i zakończą się publiczną prezentacją wybranych fragmentów nagrań.


News