Open Studios

Open Studios

DZIŚ FINAŁ OPEN STUDIOS

28.06, godz. 18.00 | TEATR: DUŻA SCENA + STREAMING: FACEBOOK i YOUTUBE 

MASECKI_STUDIO
Trio Jazzowe Marcina Maseckiego


WRACAMY!
Zakończenie sezonu

OPEN STUDIOS
22 – 28 czerwca 2020

Otwieramy się! Open Studios, od 22 do 28 czerwca 2020 tygodniowy przegląd projektów, które powstały w ramach wirtualnych pracowni w studio_online i na scenach Teatru.  Powrót do spektakli repertuarowych w połowie sierpnia.

PARTNER MEDIALNY


#WSPIERAMSTUDIO / #WSPIERAMKULTURE ❤

Drodzy Widzowie. Wydarzenia w ramach Open Studio i wiele innych naszych działań prezentujemy bezpłatnie on-line na Facebooku i kanale YouTube. Jeżeli podoba się Wam to, co robimy prosimy o wparcie . Więcej TUTAJ


[zwin]Przez ostatnie trzy miesiące, STUDIO funkcjonowało w wymiarze czysto wirtualnym, ale o powrocie widzów do teatru marzyliśmy od dawna. Nieodpłatnie udostępniliśmy naszym widzom zapisy spektakli bieżących i archiwalnych, czytania powieści, koncerty live, zorganizowaliśmy działania edukacyjne. Zaprosiliśmy nie tylko polskich artystów, ale także wybitnych międzynarodowych twórców, których dorobek ustanowił filary nowoczesnej myśli teatralnej. W sumie zrealizowaliśmy 67 wydarzeń w ramach 14 projektów, a łączna liczba wyświetleń udostępnionych przez nas materiałów przekroczyła 350 tys. Wierzymy jednak, że formy te nigdy nie zastąpią żywego kontaktu artysty z widzem.

Na zakończenie sezonu wracamy do teatru, z tygodniowym programem Open Studios, projektem Natalii Korczakowskiej, który jest kontynuacją zainicjowanych w marcu wirtualnych pracowni artystów współpracujących ze Studio. Swoje pracownie w ramach Open Studios otwierają, w wymiarze wirtualnym i fizycznym: reżyser Łukasz Twarkowski, Daniel Wetzel, jeden z założycieli słynnego niemieckiego kolektywu Rimini Protokoll, pianista Marcin Masecki, Zbyszek Bzymek i Andrew Maillet z The Wooster Group w NYC, artysta wizualny i scenograf Michał Korchowiec, śpiewak operowy Szymon Komasa, libański artysta wizualny i reżyser Rabih Mroué oraz ich goście: Mary Komasa i VTSS, jedna z ważniejszych postaci europejskiej undergroundowej sceny klubowej. W programie m.in.: koncerty na dużej scenie, instalacje, projekcje, spotkania z artystami, na żywo i online. Szczegółowy program poniżej.


Natalia Korczakowska o OPEN STUDIOS:

„Kiedy normalne działanie instytucji, polegające na produkowaniu spektakli i graniu repertuaru zostało nagle zablokowane, powstał kryzys, ale otworzyła się też nowa, symboliczna przestrzeń dla działań alternatywnych, których istotą nie jest już produkcja, ale edukacja i budowanie tożsamości miejsca. Kluczowa dla mnie była obserwacja, że w czasie pandemii Spektakl przeniósł się na ulice, do szpitali, do mediów etc., gdzie przerósł wszelkie wyobrażenia, gdzie wszyscy byliśmy jego częścią i oglądaliśmy go niemal bez przerwy. Trochę jak artyści w przedstawieniu “La Bohème” Jerzego Grzegorzewskiego, którzy siedzą w kawiarni pod opuszczoną sceną i dyskutują o polityce. Z mojego doświadczenia wynika, że w każdym kryzysie tkwi potencjał dla artystycznej utopii i dlatego postanowiłam oddać tę nową, symboliczną przestrzeń artystom w czasowe posiadanie, otworzyć na czas pandemii ich studia w STUDIO - tak powstał szereg wirtualnych pracowni artystycznych. Trochę na zasadzie skłotu, artyści zajmują symbolicznie instytucję jak opuszczony budynek. Ten gest w miejscu, które Szajna nazwał „Studio”, którego patronem jest Witkacy, a legendą Grzegorzewski, jest w zasadzie kontynuacją tradycji. Swoje pracownie w STUDIO teatrgalerii otworzyli jako pierwsi reżyser Łukasz Twarkowski, Daniel Wetzel jeden z założycieli słynnego niemieckiego kolektywu Rimini Protokoll, pianista Marcin Masecki, Zbyszek Bzymek i Andrew Maillet z The Wooster Group w NYC, artysta wizualny i scenograf Michał Korchowiec, śpiewak operowy Szymon Komasa, libański artysta wizualny i reżyser Rabih Mroué.

W Nowym Jorku od czasu słynnej pracowni „fabryki” Andy Warhola istnieje taka tradycja, że w danej dzielnicy w określonym czasie artyści wizualni otwierają swoje pracownie, widzowie chodzą od atelier do atelier, rozmawiają z artystami bezpośrednio o ich pracy, oglądają ich dzieła w kontekście, w którym powstały, dzieła skończone, ale również te porzucone, szkice. Stąd pomysł na podsumowanie pierwszego etapu tej nowej formy działań w STUDIO w ramach Open Studios między 22 a 28 czerwca. Kolejne dni będą poświęcone jednemu z artystów, każdego dnia widzowie będą mogli obserwować proces ich pracy i spotykać się z nimi online i w siedzibie Teatru.

Open Studios powstaje we współpracy z naszym partnerem - interdyscyplinarną instytucją Onassis Stegi z Grecji. Finałem pierwszej edycji będzie konferencja performatywna planowana w STUDIO na wiosnę 2021 roku”. [/zwin]


PROGRAM

Program dostępny poniżej lub w wersji broszury PDF
pobierz TUTAJ


22- 25.06, godz. 11:00-22:00 (wejście o każdej pełnej godzinie) | TEATR: SCENA MALARNIA 
22 czerwca o 19:30 spotkanie z artystą. Prowadzi Krzysztof Kwiatkowski.
►rejestracja rozmowy tutaj

TWARKOWSKI_STUDIO gość VTSS
Stan wyjątkowy. Rave symulator


[zwin]
Bilety: 20 zł (normalny), 10 zł (ulgowy)

Rave'owa instalacja "Stan wyjątkowy" Łukasza Twarkowskiego zakończyła się, a my dziękujemy za wsparcie IP Group z Wrocławia i polecamy uwadze ich produkcje!

W ramach swojej pracowni w STUDIO teatrgalerii Łukasz Twarkowski pracuje na scenie Malarnia nad imersyjną instalacją, która jest symulatorem rave’u. Dedykowany set muzyczny nagrywa specjalnie na tę okazję VTSS, jedna z najważniejszych postaci europejskiej undergroundowej sceny klubowej, architekturę zdarzenia wraz z oprawą wizualną projektuje Łukasz Twarkowski, we współpracy z Jakubem Lechem. Symulator został zaprojektowany w taki sposób, aby doświadczenie widza było jak najbardziej osobiste – jeden widz wchodzi do symulatora zbudowanego na scenie i ma go dyspozycji na wyłączność na ok. 45 minut.

"Pojęcie stanu wyjątkowego, jak pisze Giorgio Agamben, jest od stuleci zagadnieniem które nie wypracowało swojej teorii. Wedle maksymy necessitas legem non habet (konieczność nie zna prawa), uważa się że stan konieczności (będący fundamentem wyjątku) nie może mieć formy prawnej. Nazwa instalacji, będącej rave symulatorem nawiązuje do tego terminu w znaczeniu politycznym, ale również odnosi się do szczególnego stanu w jaki wprowadza się człowiek podczas długiego rytmicznego tańca. W czasie pandemii Covid-19, przez ostanie miesiące przeżywaliśmy wszyscy wyjątkowy rodzaj odosobnienia. Narzucane przez rządy obostrzenia doprowadziły do izolacji, wyjątkowo mocno odczuwalnej w sferze sztuk performatywnych oraz na scenie muzyki elektronicznej.
W momencie kiedy większość działań artystycznych przeniosła się do sieci postanowiłem stworzyć rodzaj imersyjnego doświadczenia, zaprojektowanego dla możliwości doznania rave’u w samotności, pomimo szalejącego wirusa. Czy wyżej wspomniany stan wyjątkowy jest możliwy do uzyskania w sterylnych warunkach, które mogłyby stać się jedynym sposobem zaspokojenia naszych potrzeb w dystopijnym scenariuszu postepandemicznym? Ostatnie tygodnie uświadomiły wielu z nas jak szybko nasze ciała domagają się konkretnych bodźców, jak bardzo połączenia światłowodowe nie są w stanie zastąpić dotyku. Czy symulator rave’u mógłby stać się pomocą w podtrzymaniu tych funkcji życiowych? Odpowiedzią na cykliczną konieczność eksponowania naszych ciał na rytmiczne dźwięki niskich częstotliwości." Łukasz Twarkowski

W instalacji wykorzystane są światła stroboskopowe, dym oraz dźwięk o wysokim natężeniu. [/zwin]


23.06, godz. 19.30 | ONLINE: FACEBOOK | OGLĄDASZ STREAMING - WESPRZYJ NAS  ❤
KORCHOWIEC_STUDIO


[zwin]Artysta wizualny i scenograf, Michał Korchowiec pracuje w swoim Studio równolegle nad kilkoma projektami, między innymi nad oryginalną formą zdjęć filmowych kręconych telefonem na dużym zbliżeniu i własną techniką montażu.  Interesuje go sam fakt powołania symbolicznej pracowni w STUDIO teatrgalerii, jako temat szeregu performatywnych działań,  między innymi:

- zasadzenie drzewa na dachu mieszkania, które artytsta wynajmuje w Warszawie;
- czytanie „Propagandy” E. Bernaysa, książki o manipulacji i zarządzaniu stadem, w której wiedza o człowieku zdobyta przez Freuda zwraca się przeciwko mniejszościom;
- montaż filmu dokumentalnego o niewidzialnej władzy z materiałów, które zebrał w ramach podróży po świecie i różnych jego strefach wykluczenia. Fragmenty filmu zostaną pokazane w studio_online.

„Dzisiaj otwieram pracownię, absolutnie się tym jaram, wczoraj posadziłem drzewo, jutro może uda się posadzić las…"
Po projekcji spotkanie z artystami prowadzi Krzysztof Kwiatkowski.

Zobacz Work in progress z pracowni Michała Korchowca, pracującego nad swoim nowym filmem dokumentalnym. 

Część 1 zobacz tutaj 

Część 2 ►zobacz tutaj

 [/zwin]


24.06, godz. 19.30 | ONLINE: FACEBOOK | OGLĄDASZ STREAMING - WESPRZYJ NAS  ❤

RIMINI PROTOKOLL_STUDIO
Gdybym był/a tam, gdzie ty

[zwin]Drzwi swojej wirtualnej pracowni w STUDIO teatrgalerii Daniel Wetzel, współzałożyciel legendarnego niemieckiego kolektywu „Rimini Protokoll”, otworzył szeroko dla młodych artystów z całego świata (m.in. z Łotwy, Polski, Meksyku, Grecji, Turcji, USA, Bułgarii, Brazylii, Włoch, Kolumbii, Chorwacji, Ukrainy, Japonii, Hiszpanii, Francji, Belgii, Sri Lanki, Kanady). Swoją pracę skupili na potencjale performatywnym w obrębie platformy ZOOM jako sceny teatralnej, gdzie uczestnicy stali się performerami, a szerokie grono obserwatorów widzami. Zaprezentujemy efekty pracy uczestników warsztatów, m.in. Wojtka Ziemilskiego i Anu Czerwińskiego.

Po prezentacji spotkanie z Danielem Wetzlem i uczestnikami warsztatów: Sophia Hussain, Armando Rotondi, Anu Czerwiński, Lena Chen, Rebecca Sforzanni, Wojtek
Ziemilski, Bogdana Korohod
Prowadzenie Szymon Adamczak.
Wydarzenie w języku angielskim. 

[/zwin]


25.06, godz. 19.30 | ONLINE: FACEBOOK | OGLĄDASZ STREAMING - WESPRZYJ NAS  ❤

RABIH MROUÉ_STUDIO
My Body-Image

[zwin] Rabih Mroué - jeden z ciekawszych i ważniejszych współczesnych twórców, który proponuje nowy, wyjątkowy język teatralny. Reżyser, artysta wizualny,  aktor i dramatopisarz. Urodził się w Bejrucie, obecnie mieszka w Berlinie. Zafascynowany przenikaniem się fikcji i realności, w swojej praktyce artystycznej - wywodzącej się z teatru - swobodnie sięga do rozmaitych dyscyplin, poruszając się pomiędzy sceną, performatywnymi wykładami i sztukami wizualnymi.

W ramach pracowni Rabiha Mroué zapraszamy na spotkanie z artystą, które odbędzie się online na profilu FB teatru.
W rozmowie wezmą udział także Ileana Dimadi i Christina Liata.
Prowadzenie Szymon Adamczak.
Wydarzenie w języku angielskim.
Współpraca: Centrum Kulturalne Onassis Stegi (Grecja)


 [/zwin]


26.06, godz.19.30 | TEATR: DUŻA SCENA + STREAMING: FACEBOOK i YOUTUBE

SZYMON KOMASA_STUDIO
Koniec świata

[zwin]Bilety: 50 zł 

26 czerwca (PT) KUP BILETY (TEATR) / OGLĄDASZ STREAMING - WESPRZYJ NAS  ❤

W swoim studio Szymon Komasa pracuje nad nową formą recitalu podyktowaną wydarzeniami ostatnich miesięcy. Pierwszym krokiem jest nadanie jej przebiegu dramaturgicznego. Artysta podzielił wieczór na cztery części: katastrofę, upadek, pogodzenie oraz nowe życie, zapraszając widzów do rytualnego doświadczenia: przejścia ze świata przed do świata po pandemii. Opowiedzą o tym wybrane przez niego utwory Bacha, Brahmsa, Rachmaninowa, Wagnera, Straussa, Karłowicza, Adamsa i Mykietyna. Do projektu Szymon Komasa zaprosił reżyserkę Natalię Korczakowską. Przy fortepianie: Marcin Kozieł; światło: Sasza Prowaliński; kostium: Marek Adamski; koncepcja video: Marek Adamski, Natalia Korczakowska, Krzysztof Iwański, Sasza Prowaliński, video: Krzysztof Iwański, narracja: Jacek Marczyński.

„Chcę wejść z widzami w nową drogę, którą już teraz wyznacza świat, podnosząc się po tragicznych przeżyciach ostatnich miesięcy” Szymon Komasa.

Po koncercie spotkanie z artystami: Duża Scena + streaming FB/YT prowadzi Jacek Marczyński

Koncert we współpracy z Instytutem Polskim w Wiedniu.

 [/zwin]


27.06, godz. 19.30 | TEATR: DUŻA SCENA + STREAMING: FACEBOOK i YOUTUBE

BZYMEK & AMAI_STUDIO gość MARY KOMASA
Koncert Pytajników. Autor piosenek jako społeczny kosmita

[zwin]Bilety: 50 zł / pula miejsc w STUDIO ZA 20 

27 czerwca (SB) KUP BILETY (TEATR) / OGLĄDASZ STREAMING - WESPRZYJ NAS  ❤ 

Artyści Zbigniew Bzymek, od 12 lat współpracujący z The Wooster Group i Andy Maillet (AMAI) spotkali się podczas spektaklu The Wooster Group „A Pink Chair” (In Place of a Fake Antique) inspirowanego twórczością i życiem Tadeusza Kantora. Wspólnie utworzyli w STUDIO swoją wirtualną pracownię, w której zaprezentowali cykl Ameryka/nie, udostępniony w mediach społecznościowych teatru. W ramach Open Studios zaprosili mieszkającą w Berlinie piosenkarkę i autorkę tekstów Mary Komasę do udziału w jednorazowym, fizycznym, interaktywnym koncercie eksperymentalnym, podczas którego Bzymek wyświetli serię pytań do publiczności. Komasa i Maillet ingerują w ten sondaż intymnymi piosenkami wybranymi ze względu na ich wewnętrzną emocjonalność i stworzonymi w przestrzeniach hermetycznie odizolowanych od społeczeństwa. Spektakl próbuje „otworzyć studio” na proces, który z natury jest głęboko osobisty i zamknięty, i pyta, co to znaczy „dzielić się" (sharing culture) w przestrzeni fizycznej informacjami osobistymi, tworząc w zamian tymczasową utopijną wspólnotę.

muzyka: Mary Komasa i Andy Maillet (Amai); videoart/ reżyseria: Zbigniew Bzymek; gość: Mary Komasa; kostiumy: Zosia Komasa; reżyseria świateł: Aleksandr Prowaliński

Po koncercie spotkanie z artystami: Duża Scena + streaming FB/YT prowadzi Krzysztof Kwiatkowski. Wydarzenie w języku angielskim.
Czas trwania: 80 minut. [/zwin]


28.06, godz. 18.00 | TEATR: DUŻA SCENA + STREAMING: FACEBOOK i YOUTUBE 

MASECKI_STUDIO
Trio Jazzowe Marcina Maseckiego

[zwin]Bilety: 50 zł 

28 czerwca (ND) KUP BILETY (TEATR) / OGLĄDASZ STREAMING - WESPRZYJ NAS  ❤

W kwietniowe i majowe niedziele w czasie pandemii, w samo południe, Marcin Masecki zapraszał widzów i słuchaczy do swojego domu na cykl autorskich interpretacji klasyki  i rozmów o niej   (“Złoty okres europejskiej muzyki klasycznej”), a następnie na podobną przygodę z jazzem (Cykl “Złoty okres amerykańskiego jazzu”). 28 czerwca zagra na żywo już nie z mieszkania, ale na Dużej Scenie STUDIO teatrgalerii z perkusistą Jerzym Rogiewiczem i kontrabasistą Piotrem Domagalskim, z którymi tworzy Trio Jazzowe Marcina Maseckiego. Zespół, który gra rzadko, ale brzmi jakby grał od zawsze, wykona autorskie utwory Maseckiego. Ten wyjątkowy koncert to symboliczne zamknięcie wirtualnej pracowni Marcina Maseckiego i zakończenie teatralnego sezonu. 

Po koncercie spotkanie z artystami: Duża Scena + streaming FB/YT.
Prowadzi Krzysztof Kwiatkowski [/zwin]


Wstęp do Teatru oraz obsługa organizacji widowni ściśle przestrzegają wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2, ogłoszonych przez MKiDN.
News