Scena Tańca Studio

Scena Tańca Studio

Scena Tańca Studio to program regularnej prezentacji najciekawszych spektakli tanecznych z całej Polski, zrealizowanych przez polskich artystów i zespoły lub twórców działających na stałe w Polsce lub za granicą. Cyklicznie, przez kilka dni w miesiącu STUDIO teatrgaleria będzie przestrzenią dedykowaną wyłącznie wydarzeniom tanecznym – w programie znajdą się wydarzenia, pokazujące różnorodność form i stylów tańca współczesnego.

Projekt Scena Tańca Studio realizowany jest od września 2015 roku przez Instytut Muzyki i Tańca oraz STUDIO teatrgalerię, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Biura Kultury m.st. Warszawy. Od początku funkcjonowania projektu odbyły się 32 odsłony, a w trakcie nich zostało zaprezentowanych ponad 240 wydarzeń, w których uczestniczyło ok. 23 tysiące widzów.

NAJBLIŻSZA EDYCJA:
22-24 marca 2019

I odsłona projektu

Scena Tańca Studio ma już swoją tradycję, w myśl której odsłona lub kilka odsłon związanych jest zwykle wspólną ideą. Rozpoznawalność splotu wydarzeń tanecznych w teatralnych przestrzeniach STUDIO rośnie, a nadawane kolejnym częściom tytuły sprawiają, że odsłony są spójne pod względem programowym. W tegorocznych wiosennych edycjach (marzec-kwiecień) Scena Tańca Studio skoncentruje się wokół idei zaprezentowania i promocji najnowszych spektakli powstałych w Polsce lub zrealizowanych przez polskich choreografów. Ten unikatowy przegląd to okazja do zapoznania się z bieżącą, rodzimą i wyselekcjonowaną twórczością polskich artystów. Dbając o propagowanie tego dorobku, organizatorzy pozostawili sferę ewentualnych zbieżności lub kontrastów między poszczególnymi spektaklami do oceny i interpretacji publiczności.

Terminy kolejnych odsłon:

22-24 marca
15-17 kwietnia
17-19 maja
28-30 czerwca
26-28 lipca

Zgodnie z ogłoszeniem otwartego konkursu na ofertę kuratorską w ramach projektu Scena Tańca Studio 2019 w dniu 28 lutego 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Artystycznej opiniującej oferty zgłoszone do konkursu kuratorskiego. Do Instytutu Muzyki i Tańca wpłynęły cztery oferty kuratorskie. W wyniku prac Komisji do realizacji wybrano ofertę: Anka Herbut/Mateusz Szymanówka, „Tymczasowe strefy autonomiczne” (odsłony maj/czerwiec/lipiec). więcej o wynikach tutaj

PROGRAM NAJBLIŻSZEJ ODSŁONY
(pełne opisy spektakli po kliknięciu w tytuł)
22 marca (piątek)

godz. 19:00, Scena Malarnia
Hygin Delimat Slowstepper – On The Edge of Survival

godz. 20:00, Duża Scena
Grupa Wokół Centrum spectral layers of movement

23 marca (sobota)

̶g̶o̶d̶z̶.̶ ̶1̶9̶:̶0̶0̶,̶ ̶S̶c̶e̶n̶a̶ ̶M̶a̶l̶a̶r̶n̶i̶a̶
̶L̶i̶w̶i̶a̶ ̶B̶a̶r̶g̶i̶e̶ł̶ ̶B̶o̶d̶y̶ ̶B̶a̶n̶k̶ ̶  spektakl odwołany z powodu kontuzji artystki 

godz. 20:00, Duża Scena
Małgorzata Haduch 
KIO in motion

24 marca (niedziela)
godz. 19:00, Scena Malarnia
Wojtek Grudziński/Art Stations Foundation 
Populuxe


BILETY: 20 zł

Organizatorzy:
Instytut Muzyki i Tańca i STUDIO teatrgaleria

Przy wsparciu Biura Kultury m.st. Warszawy

Dofinansowano ze środków:
Ministra Kultury i Dziedzctwa Narodowego

Aktualności: