Tymczasowa Strefa Autonomiczna / 26-28.07.2019

Tymczasowa Strefa Autonomiczna / 26-28.07.2019

37. SCENA TAŃCA STUDIO / LIPIEC 2019 

Scena Tańca Studio to program regularnej prezentacji najciekawszych spektakli tanecznych z całej Polski, zrealizowanych przez polskich artystów i zespoły lub twórców działających na stałe w Polsce lub zagranicą. Cyklicznie, przez kilka dni w miesiącu STUDIO teatrgaleria będzie przestrzenią dedykowaną wyłącznie wydarzeniom tanecznym – w programie znajdą się wydarzenia, pokazujące różnorodność form i stylów tańca współczesnego.

Projekt Scena Tańca Studio realizowany jest od września 2015 roku przez Instytut Muzyki i Tańca oraz STUDIO teatrgalerię, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Biura Kultury m.st. Warszawy


Tymczasowa Strefa Autonomiczna

26-28 lipca 2019

W latach 90. anarchista, pisarz polityczny i poeta Hakim Bey opracował projekt Tymczasowej Strefy Autonomicznej (TSA), przestrzeni funkcjonującej pomiędzy obowiązującymi prawami i wytwarzającej własne normy. TSA miała być jak partyzantka, wyzwalająca dany obszar geograficzny, czasowy i wyobraźniowy i ulegająca samoistnemu zawieszeniu po to, by ujawnić się gdzie indziej i kiedy indziej. Odwołując się do praktyki budowania nowych wspólnot, jakie w czasie kolonizacji obu Ameryk wytwarzały podmioty z niższych warstw społecznych, piraci, zniewoleni i tubylcy różnych ras i religii, Bey zadawał pytanie o istnienie podobnych przestrzeni we współczesnym świecie.

A co, gdyby na choreografię i taniec spojrzeć jak na grunt, wytwarzający Tymczasowe Strefy Autonomiczne? Przyjrzyjmy się emancypacyjnemu potencjałowi choreografii, która kontestuje zastane dyskursy, praktyki i formy współpracy, uprawia krytykę instytucji, rozszczelnia domeny teatru i sztuk wizualnych, w ramach których coraz częściej zyskuje widzialność. Jej polityczność może manifestować się poprzez dobór metod pracy czy sposób ustanawiania relacji między artystką/artystą, współpracownikami i publicznością. Przez dbanie o warunki, w których dochodzi do ich spotkania. Może objawiać się w decyzjach o tym, jakie tożsamości wytwarzać, a jakie rozpraszać, co jest widzialne, a co pozostaje ukryte. Może być widoczna w różnicy między tym, co mówisz, a tym, co robisz.

Program TYMCZASOWE STREFY AUTONOMICZNE (TSA) został zaprojektowany jako efemeryczna przestrzeń ruchowo-politycznej aktywacji na mikro- i makropoziomie. Przestrzeń choreograficznych praktyk oporu i niezależności, alternatywnych systemów i autonomicznych modeli współpracy, wykorzystywanych przez współczesne choreografki i choreografów z Polski.

Lipcowa odsłona programu stanowi próbę wytworzenia Tymczasowej Strefy Autonomicznej w zakresie działań kuratorskich, choreografii, współpracy i wymiany wiedzy. W prezentowanych pracach choreografki i choreografowie podejmują wątek wypracowywania niezależności w choreografii – zarówno na poziomie generowania ruchu i jego relacji wobec przestrzeni, obiektu czy publiczności, tematyki, jak i ich aspektów produkcyjnych. Przyglądają się temu, jak choreografia wytwarza i poszerza swoje terytorium, zasady działania i język. Spektakle Tymczasowej Strefy Autonomicznej to propozycje na różnym etapie powstawania i eksploatacji: od researchuprzez pracę w procesie i studyjną modyfikację pracy galeryjnej, po pokaz premierowy i regularną prezentację. Dlatego w tej odsłonie będziemy się przyglądać różnym formatom działań performatywnych, modelom kooperacji i sposobom prowadzenia swobodnego, twórczego dialogu z historią tańca i choreografii. Zastanowimy się nad tym, jak ruch sam może się dziś emancypować, jak wytwarzać jego potencjał emancypacyjny i jakie relacje wiążą emancypację z choreograficzną praktyką i teorią.

Według Hakima Beya Tymczasowa Strefa Autonomiczna to enklawa wolności, która musi zniknąć, gdy zostaje zdefiniowana i zdiagnozowana: TSA znika, pozostawiając po sobie pustkę, po czym wytwarza się w innym czasie i innej przestrzeni.

Anka Herbut
Mateusz Szymanówka


PROGRAM

26 lipca 2019, piątek
19:00   Julia Plawgo, ZMORA, Scena Modelatornia
Grudziński / Herbut / Ziółek, FAŁDA: research, Scena Foyer (na spektakl ZMORA i FAŁDA: research obowiązuje jeden bilet)
Sesja feedbackowa, Studio Bar 

27 lipca 2019, sobota
18:00   Dziarnowska / Pierzyński / Patterson, pearls before swine, Scena Foyer
20:30   Maria Stokłosa, walk+talk, Scena Malarnia 

28 lipca 2019, niedziela
19:00   Grudziński / Jarzębska / Kozakiewicz / Ostrowska / Prowaliński / Soszyński / SHINS-K / Umeda, Hana Umeda/Sada Yakko, Scena Malarnia
20:30   Siniarska / Grzywnowicz, Druga natura


Terminy kolejnych odsłon:
2-3 września
13-14 października

BILETY: 20 zł

Instytut Muzyki i Tańca i STUDIO teatrgaleria

Przy wsparciu Biura Kultury m.st. Warszawy

Dofinansowano ze środków:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Aktualności: