Żegnamy Zygmunta Malanowicza

Żegnamy Zygmunta Malanowicza

4 kwietnia odszedł Zygmunt Malanowicz, wspaniały aktor i człowiek, związany ze STUDIO w latach 1980-82.
Składamy najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia bliskim i zespołowi Nowego Teatru, z którym był związany do ostatnich dni, przygotowywał rolę Odysa w nowym spektaklu.

Zdjęcie z archiwum STUDIO.
Zygmunt Malanowicz jako Gregor Samsa w "Przemianie" wg Franza Kafki, reż. Wowo Bielicki (1982)
Fot. Zygmunt Rytka

News