Zobacz magazyny Galerii Studio

Zobacz magazyny Galerii Studio

Specjalnie dla publiczności online Natalia Andrzejewska, opiekunka zbiorów Galerii Studio, oprowadza po jej magazynach. Kolekcja Galerii Studio powstawała od 1972 roku, dzisiaj liczy prawie tysiąc obiektów: obrazy, rysunki, rzeźby, fotografie, druki, tkaniny, asamblaże, instalacje przestrzenne, w tym wyjątkowy zespół prac Józefa Szajny.


News