CALL FOR FILMS

CALL FOR FILMS

Festiwal Filmowy film jako idea, film jako film, film jako sztuka

Film Festival film as idea, film as film, film as art


W ramach otwartego naboru filmowego w lutym 2019 jury w składzie: Ewa Partum, Berenika Partum i Karolina Majewska-Güde wyróżniło piętnastu artystów. 

Ich prace można obejrzeć w czasie trwania wystawy ewa partum. moja galeria jest ideą. archiwum galerii adres w przestrzeni o Pierwszym Międzynarodowego Festiwalu Filmowym z września 1977.


After the open call for firms in February 2019 the jury comprising Ewa Partum, Berenika Partum and Karolina Majewska-Güde has distinguished fifteen artists.

Their works are presented during the exhibition ewa partum. my gallery is an idea. galeria adres archive in the section devoted to the First International Film Festival in September 1977.


Pokazy:

Screenings:

07.03.2019 - 23.03.2019 Stefano Romano, Gabriela Löffel, Buhlebezwe Siwani

26.03.2019 - 10.04.2019 Luise Schröder, Kamila Kuc, Sharon Paz

11.04.2019 - 30.04.2019 Freja Andersson, Marcella Vanzo, Elene Mikaberidze

02.05.2019 - 19.05.2019 Douglas Park, Izabela Chamczyk, Roberto Santaguida

21.05.2019 - 02.06.2019 Oliwia Thomas, Anna Raczynski, Laure Catugier

Aktualności: