Żegnamy Marię Stangret

Żegnamy Marię Stangret

15 maja zmarła Maria Stangret, wybitna artystka, autorka rzeźb, instalacji, obrazów, tekstów i książek.

Żegnamy niezwykłą i twórczą artystkę, która od lat 60. XX wieku współtworzyła polską awangardową scenę artystyczną. Współpracowała z Teatrem Cricot 2.

Przypominamy jej pracę, którą miałyśmy zaszczyt pokazać na wystawie &I<3U2.


MARIA STANGRET 

HOMMAGE À TADEUSZ KANTOR 

1992

akryl, płótno, papier syntetyczny, pień drzewa

Instalacja Marii Stangret powstała dwa lata po śmierci Tadeusza Kantora jako część serii Hommage à…, w której każda praca dedykowana jest innej, istotnej dla artystki, historycznej postaci, m.in. Annie Frank, Sergiuszowi Jesieninowi czy Marii Jaremie. Słowami z wiersza Sergiusza Jesienina Maria Stangret zwraca się do Tadeusza Kantora, nie tylko jako do artysty, ale przede wszystkim do męża - byli małżeństwem od 1961 roku. To jedna z niewielu prac, w której Stangret w tak osobisty sposób mówi o swoim związku z Tadeuszem Kantorem. Część instalacji, pień jabłoni, pochodzi z sadu, który znajdował się przy letnim domu artystów w Hucisku pod Krakowem.

News