NABÓR FILMOWY / CALL FOR FILMS

NABÓR FILMOWY / CALL FOR FILMS

Nabór filmowy
Film jako idea, film jako film, film jako sztuka


W 1971 roku polska artystka konceptualna Ewa Partum stworzyła w Łodzi niezależną Galerię Adres. Galeria działała w latach 1972-1977, prowadząc międzynarodową wymianę artystyczną i kładąc szczególny nacisk na sztukę konceptualną oraz sztukę poczty. W 1977 roku w Galerii Adres odbył się pierwszy Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Film jako idea, film jako film, film jako sztuka”. Założeniem artystycznym festiwalu było zdefiniowanie „filmu jako filmu”, czyli wydobycie materialności i strukturalnej specyfiki filmu na taśmie 8 mm, ale także przekroczenie ograniczeń i uwarunkowań medium.

Z okazji pierwszej wystawy Archiwum Galerii Adres, która odbędzie się w Galerii Studio w Warszawie
(7 marca – 5 maja 2019), chcemy powrócić do idei „filmu jako filmu” i zastanowić się nad aktualnością tego medium w nowej sytuacji geopolitycznej. Jest to także powrót do idei festiwalu z 1977 roku, kiedy Ewa Partum rozesłała do artystów zaproszenie do przysyłania „filmów, które prezentowałyby fakty artystyczne, dokumentację lub sztukę akcji”.

Zapraszamy do zgłaszania projektów filmowych, które w tym roku powinny się odnosić do hasła „przekraczanie granic”. Mogą one uwzględniać następujące pola tematyczne: analiza medium filmowego pod kątem przekraczania technologicznych i artystycznych ograniczeń, współczesne problemy polityczne i społeczne, takie jak życie na terenach pogranicza, migracja, ograniczenie wolności światopoglądowej. Interesują nas szczególnie propozycje, które nie tylko reprezentują historię migracji, ale problematyzują medium filmu w odniesieniu do współczesnych warunków pokonywania realnych i mentalnych granic.

Trzy projekty zostaną wybrane i pokazane na wystawie obok historycznych i współczesnych prac artystki Ewy Partum oraz filmów nadesłanych lub zrealizowanych na Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Galerii Adres w 1977 roku. Pozostałe pięć wyróżnionych filmów będzie można obejrzeć podczas jednorazowych pokazów w trakcie trwania wystawy.

•  Przyjmujemy zgłoszenia w postaci filmów jednokanałowych
• Przyjmujemy wszystkie formaty cyfrowe.
• Projekty filmowe w innych językach niż polski lub angielski powinny mieć polskie lub angielskie napisy.
• Długość filmów: do 60 minut.
• Wymagane jest powiązanie z hasłem tematycznym „przekraczanie granic”.
• Prosimy o nadsyłanie plików w formacie do wglądu lub w wersjach online (link, strona internetowa).

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres: callforfilms@artumfoundation.org 

Termin do zgłoszenia: do 7 lutego 2019
Wyróżnieni artyści zostaną poinformowani do 20 lutego 2019

Kuratorka: Karolina Majewska-Güde
Koordynatorka Programu Filmowego: Berenika Partum

ARTUM FUNDACJA ewa partum museum I www.artumfoundation.orgCall for Films
Film as Idea, Film as Film, Film as Art

 

In 1971, Polish conceptual artist Ewa Partum launched an independent art gallery.
Galeria Adres (1972-1977) based in Lódz/Poland, fostered transnational artistic exchange and promoted conceptual art and mail art. In 1977 the gallery organised the 1st International Film Festival “Film as Idea, Film as Film, Film as Art”. The main purpose of the festival was to “treat film as film” i.e. to explore materiality and structural specificity of 8mm film and to transgress the specific boundaries of the medium.

On the occasion of the first comprehensive exhibition of gallery’s archives this Spring, we would like to revisit the idea of “film as film” and to re-consider the possibility and the relevance of this medium in relation to the current geo-political constellation. In line with the original festival call, the submitted material should “embrace artistic facts, documentation or the art of action.

Projects should relate to the general theme of “Crossing Boundaries”:
Submissions could include propositions that analyse the medium of film itself or art projects that deal with contemporary’s political and sociological issues such as living in border areas, critical cosmopolitanism, migration or post-diasporic non-belonging. We are interested in propositions that not merely represent the stories of migration but rather in projects that problematize the medium of film with the relation to the contemporary conditions of overcoming the borders.

Three films, selected by the curators, will be shown at the forthcoming exhibition along historical and contemporary works of Ewa Partum and projects submitted for International Film Festival in 1977.  Up to five more submissions will be shown on single days during the exhibition.  The exhibition will take place at the Galeria Studio (March-May 2019), located in Warsaw’s iconic Cultural Palace building, a place with a long tradition of neo avant-garde exhibitions.

• Submissions are invited for single-channel film works from artists.
• All formats, especially digital formats are accepted.
• All non-English or non-Polish projects should have English or Polish subtitles.
• Length restrictions: films less than 60 minutes are accepted.
• The link to the theme “crossing borders” must be clearly identifiable.
• Please do not send full files.
• Any online-version (link, website etc.) and/or a description of the project is accepted.

Artists interested in submitting should send an email to: callforfilms@artumfoundation.org

Submission will close at noon on the 7th February 2019
Selected artists will be notified by 20st February 2019


Exhibition Opening: 7th March 2019


Curator: Karolina-Majewska Güde
Film Program Coordinator: Berenika Partum

ARTUM FUNDACJA ewa partum museum I www.artumfoundation.orgAktualności: