Zapowiedź: Kolekcja Galerii Studio

Zapowiedź: Kolekcja Galerii Studio

48: Kolekcja Galerii Studio w Warszawie


7 grudnia 2020 roku 
zapraszamy na otwarcie wystawy kolekcji sztuki Galerii Studio. 
Tytułowe „48” to lata, jakie minęły od jej założenia. 
To pierwszy od dłuższego czasu pokaz tych wybitnych zbiorów sztuki.


Gdy w 1972 roku Józef Szajna objął dyrekcję Teatru Studio, założył w nim galerię sztuki i zakupił pierwsze dzieła do zbiorów. Kolekcja Galerii Studio liczy dziś tysiąc obiektów. Wśród nich są dzieła Magdaleny Abakanowicz, Edwarda Dwurnika, Edwarda Krasińskiego, Erny Rosenstein, Henryka Stażewskiego. Prace wybitnych artystów polskiego modernizmu stanowią dowód niezwykłej polityki artystycznej tego miejsca, a także nowatorskiego myślenia o interdyscyplinarnym charakterze współczesnej instytucji kultury.

Galeria Studio, dzięki specjalnej dotacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, od 2018 roku przechodzi przebudowę. W pierwszym etapie uporządkowano zbiory sztuki, przeprowadzono konserwację dzieł, wynajęto nowe przestrzenie magazynowe, zbudowano specjalistyczne meble do przechowywania prac, zakupiono sprzęt do konserwacji. W kolejnym etapie planujemy digitalizację zbiorów, naukowe opracowanie kolekcji i archiwum Galerii oraz dalszą pracę nad ich uprzystępnieniem. 

Wystawa 48: Kolekcja Galerii Studio w Warszawie będzie podsumowaniem pierwszego etapu programu opieki na kolekcją. Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie premiera publikacji 48: Kolekcja Galerii Studio w Warszawie. 

 

Kuratorki: Natalia Andrzejewska, Dorota Jarecka, Paulina Olszewska


Wystawa potrwa do 21 lutego 2021

Wernisaż 7 grudnia 2020 w godz. 12:00 – 19:00

[Fot. Błażej Pindor kolekcja Galerii Studio, widoczna praca Henryka Stażewskiego]

Więcej o kolekcji Studio 

News