O KONSERWACJI ZBIORÓW

O KONSERWACJI ZBIORÓW

KONSERWACJA ZBIORÓW I MODERNIZACJA MAGAZYNÓW

W 2018 rozpoczęliśmy długofalowy program ochrony zbiorów Galerii Studio, liczących blisko tysiąc obiektów sztuki XX i XXI wieku, polskiej i międzynarodowej.

Złożony, niejednolity charakter naszych zbiorów sztuki, wymagał stworzenia optymalnego programu opieki dla każdego rodzaju obiektów z osobna: obrazów, asamblaży, rysunków i druków, rzeźb, przestrzennych instalacji i tkanin, a także  wyjątkowego zespołu prac Józefa Szajny. W kolekcji znajduje się m.in. jego wielka, licząca niemal dwieście obiektów, praca przestrzenna Ślady z lat 1972-1982. Są w niej rekwizyty teatralne  i manekiny z przedstawienia Replika, są obrazy przestrzenne, które stanowiły część enivronment Reminiscencje i wiele innych obiektów wykonanych w najbardziej różnorodnych technikach. Praca ta wymagała szczególnego podejścia, łączącego konserwatorskie know-how z wiedzą ekspercką z dziedziny historii sztuki.

W kwietniu 2018 rozpoczęliśmy proces porządkowania zbiorów Galerii Studio: począwszy od działań logistycznych, przewidujących i przeciwdziałających wszelkim zagrożeniom, aż po zintegrowane postępowanie w celu uniknięcia, zminimalizowania i spowolnienia procesu zniszczenia obiektów z kolekcji. Dzięki specjalnej dotacji z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, którą otrzymaliśmy w lipcu 2018 roku, projekt rozwinął się, zyskał zaplecze techniczne i materialne. Alarmujący stan magazynów wymagał pilnej modyfikacji. Uporządkowaliśmy dzieła sztuki pod względem techniki wykonania, chcąc zapewnić im osobne pomieszczenia, umożliwiające monitorowanie warunków mikroklimatycznych. Zmodernizowaliśmy dawne magazyny, wynajęliśmy nowe pomieszczenia, a także zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy nowe meble do  długoterminowego przechowywania dzieł sztuki. Cała kolekcja została zinwentaryzowana, stworzyliśmy też projekt konserwacji zapobiegawczej i działań profilaktycznych. Poddaliśmy konserwacji obrazy najpilniej potrzebujące ratunku. Obecnie pracujemy nad programem aktywnej opieki konserwatorskiej kolekcji oraz nad stworzeniem archiwum fotograficznego oraz archiwum wystaw. Restrukturyzacja magazynów i uporządkowanie archiwum potrwa do 2020 roku. Kolekcja Galerii Studio będzie jednak dalej wymagała opieki konserwatorskiej. Jest to największa, obok zbiorów sztuki zdeponowanych w Centrum Sztuki Współczesnej, należąca do Miasta Warszawy kolekcja sztuki XX i XXI wieku.

Zbiory sztuki Galerii Studio stanowią dziedzictwo kultury o wyjątkowej wartości. Długofalowy program opieki nad dziełami sztuki w naszych zbiorach umożliwi zarówno pokazywanie ich na wystawach w szerszym niż dotąd wyborze, jak i wypożyczanie na wystawy poza Galerią Studio. Dzięki digitalizacji zbiorów, coraz więcej prac z kolekcji będzie można także zobaczyć na naszej stronie internetowej.


Aktualności: