STUDIUM. SZAJNA

STUDIUM. SZAJNA

SEMINARIUM:
sala górna

21 lutego 2019
czwartek
godz. 11.00 – 16.00


PREZENTACJA PRAC:
sala dolna

21 – 28 lutego 2019
wtorek – niedziela
godz. 11.00 – 19.00                                                                                                                                                                             


Umożliwienie kontaktu z obiektami nadaje sens kolekcji. Udostępniając nasze zbiory publiczności, chcemy stworzyć platformę wymiany praktyk, doświadczeń i wzajemnej inspiracji. Chcemy opowiedzieć o naszej kolekcji na nowo.

Rozpoczynamy cykl otwartych spotkań wokół zbiorów Galerii Studio. W pierwszej odsłonie prezentujemy prace Józefa Szajny, tworzące przestrzenną kompozycję Ślady (1972–1982). Jej rdzeniem jest zespół rekwizytów, manekinów i obiektów, które brały udział w premierowym spektaklu Replika na Festiwalu Teatralnym w Edynburgu w 1972. To przykład dzieła, którego wielowarstwową tożsamość zbudowały historia oraz zmieniający się charakter i funkcja.

Każdy z obiektów tworzących Ślady stanowi autonomiczne dzieło sztuki. Równolegle, zarówno całość, jak i poszczególne elementy, kojarzone są z environment Reminiscencje, aranżacjami Teatru Paniki oraz Figurami Teatru, wystawami cyklu TEART i spektaklami Repliki z lat 1972–1986. Skomplikowany charakter tego dzieła doskonale ilustruje potrzebę współpracy między specjalistami różnych dziedzin w opiece oraz upowszechnianiu sztuki współczesnej. Tak też został skonstruowany program seminarium.

W dyskusji wezmą udział konserwatorzy sztuki współczesnej, opiekunowie kolekcji muzealnych, kuratorzy, teatrolodzy. Wspólnie przyjrzymy się różnorodnym zagadnieniom związanym z wyjątkowym charakterem zbioru prac Józefa Szajny
i porozmawiamy o opiece nad zbiorami sztuki wymagającymi szczególnego podejścia.

Ślady Józefa Szajny są przykładem dzieła, które poprzez zmieniający się kontekst kulturowy i potrzeby odbiorców, zmienił pierwotne znaczenie. Tematem spotkania będzie ochrona tożsamości dzieła, o tak skomplikowanej strukturze materialnej i ideowej, jak prace Józefa Szajny. Porozmawiamy o tym, jak dziś upowszechniać dzieła sztuki integrujące różne media, wychodzące poza określone gatunki. Zapytamy o to, w jaki sposób ponowna ekspozycja dzieła służy jego nowej interpretacji. A także o to, czy możliwe jest, zarówno w działaniach konserwatorskich, jak kuratorskich, dotarcie do wszystkich znaczeń pierwotnego autorskiego gestu.


PROGRAM SEMINARIUM

Galeria Studio
sala górna
21 lutego 2019
czwartek
godz. 11.00 – 16.00


11.00 – 11.30
Powitanie

Szajna i morze, fragmenty tekstu Marii Czanerle
[Irena Jun, aktorka Teatru Studio]

11.30 – 12.15
Novum o dziedzictwie Józefa Szajny - w świetle filozofii ochrony i konserwacji opartej na kompleksowym rozumieniu dziedzictwa kultury (materialnego, niematerialnego i cyfrowego).
[prof. dr hab. Iwona Szmelter, Kierowniczka Międzykatedralnej Pracowni „Novum” Ochrony i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie]

12.30 – 12.45
Przerwa kawowa

12.45 – 14.45
Referaty i dyskusja:

O zbiorach Galerii Studio. Historia i aktualność.
[Dorota Jarecka, Kierowniczka Galerii Studio]

Ślady Józefa Szajny. Scenografia w zbiorach sztuki współczesnej.
[dr Natalia Andrzejewska, Opiekunka Kolekcji Galerii Studio]

Kolekcja poza muzeum. Nowe typy zbiorów sztuki współczesnej: fundacje autorskie, teatry, mieszkania, pracownie.
[Marlena Koczorowska, konserwatorka dzieł sztuki]

Scenerie teatralne: wartości - przechowywanie - udostępnianie (w  ujęciu konserwacji zapobiegawczej).
[dr hab. Elżbieta Szmit – Naud, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu]

Teatr Józefa Szajny w perspektywie zwrotu performatywnego.
[dr Justyna Michalik, teatrolożka]

14.45 – 15.00
Podsumowanie.

15.00 – 16.00
Zwiedzanie czasowej prezentacji Śladów Józefa Szajny.
[oprowadzanie: dr Natalia Andrzejewska]


     

Galeria Studio
Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1 – Warszawa

@galeriastudiowarszawa

News