WŁODZIMIERZ JAN ZAKRZEWSKI / OBRAZ Z DNIA

WŁODZIMIERZ JAN ZAKRZEWSKI / OBRAZ Z DNIA

Włodzimierz Jan Zakrzewski

Obraz z dnia

 


Otwarcie: 14.06.2019, 18:00

 

Wystawa z cyklu STUDIUM

Do kolejnej odsłony otwartych spotkań wokół zbiorów Galerii Studio STUDIUM, zaprosiliśmy Włodzimierza Jana Zakrzewskiego. Punktem wyjścia wystawy jest Obraz z dnia 19 kwietnia 1979, znajdujący się w kolekcji Galerii Studio w Warszawie. Pokazujemy też nowy obraz artysty, namalowany specjalnie na wystawę, Kalisz, 1940 (2019).
Na wystawie w Galerii Studio dialog Włodzimierza Jana Zakrzewskiego z własnym obrazem sprzed czterdziestu lat zostanie rozbudowany o refleksję nad pamięcią i rolą miejsca w malarstwie. Inne obrazy artysty tworzone w ciągu roku 1979, będące świadectwem potrzeby zapisywania czasu w sztuce, ułożą się w wizualny kalendarz, enigmatyczną i prywatną opowieść o kilkunastu miesiącach pracy.


25 czerwca o godzinie 18:00 odbędzie się oprowadzanie autorskie po wystawie.Kuratorki: Dorota Jarecka, Natalia Andrzejewska


Wystawa: 15.06 14.07.2019 

wtorek – niedziela 11:00 – 19:00Włodzimierz Jan Zakrzewski

Painting of the Day


Opening: June 14, 2019, 6 PM

GALERIA STUDIO
PALACE OF CULTURE AND SCIENCE
PLAC DEFILAD 1
WARSZAWA

Exhibition from the series STUDIUM

The guest of yet another iteration of STUDIUM open meetings around the collection of Galeria Studio is Włodzimierz Jan Zakrzewski. The starting point of the exhibition is Painting Dated April 19, 1979, which belongs to the Galeria Studio collection. The show also features the artist’s new painting, Kalisz, 1940 (2019), created specifically for the exhibition.
The exhibition at Galeria Studio expands Włodzimierz Jan Zakrzewski’s dialogue with his own painting from forty years ago. Other works by the artist, created throughout 1979, which offer a testimony to the need to record time in art, will combine to form a visual calendar, an enigmatic private story of a dozen months of work.


The artist’s guided tour of the exhibition will be held on June 25, 6 PM


The exhibition is open from Tuesday to Sunday between 11 AM and 7 PM

until July 14, 2019


Curators: Dorota Jarecka, Natalia Andrzejewska


czytaj mniej
Aktualności: