Deklaracja dostępności

Powrót

Teatr Studio im. S.I. Witkiewicza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Teatr Studio im. S.I. Witkiewicza w Warszawie.

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-20

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Częściowy brak opisów alternatywnych (ALT) zdjęć i grafik

Częściowy brak napisów do treści video i transkrypcji materiałów audio,

Brak audiodeskrypcji i tłumaczenia na polski język migowy (PJM) wszystkich treści video.

Brak opisów łatwych do czytania i zrozumienia ETR (easy to read).

Brak transkrypcji/OCR skanów niektórych dokumentów na stronie. Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych itp.)

Częściowy brak odpowiednio oznaczonych nagłówków, etykiet, unikalnych ID

Utrudniona czytelność i widoczność treści i funkcji, gdy rozmiar tekstu zostanie zwiększony o 200%;

Brak możliwości obsłużenia wszystkiego za pomocą samej klawiatury;

Niewystarczająco dobra widoczność elementu, który jest w danym momencie wybrany za pomocą klawiatury (fokus);

Nieprawidłowo zastosowane linki pozwalające przeskoczyć szybko do treści („przejdź do treści”);

Użyte nietypowe słowa, trudny język, idiomy, żargon; brak treści wyjaśniających dla tekstów wymagających czytania na poziomie wyższym, niż gimnazjalny.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Posiada wersję kontrastową.

 


INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 

Dariusz Pabjańczyk
dariusz.pabjanczyk@teatrstudio.pl
+48 508 369 747.

 

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl.

 

 


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA SIEDZIBY STUDIO

 

 

ADRES

pl. Defilad 1 (wejście od ulicy Marszałkowskiej)
Pałac Kultury i Nauki
00-901 Warszawa

 

 

DOJAZD KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ

Metro Centrum (M1), Metro Świętokrzyska (M1, M2)
Tramwaje: 1, 4, 7, 9, 15, 18, 22, 24, 25, 35, 71
Autobusy: 109, 117, 127, 128, 131, 158, 160, 171, 175, 178, 227, 501, 507, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 525

 

 

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ

 

WEJŚCIE GŁÓWNE
Przy schodach wejścia głównego do teatru została zainstalowana rampa wjazdowa umożliwiająca osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich swobodny podjazd.

 

KASA BILETOWA
W drzwiach kasy biletowej zostały zamontowane specjalne siłowniki umożliwiające automatyczne otwieranie skrzydeł (pierwsze wejście wym. 140 cm, drugie wejście wym. 90 cm). Rozwiązanie ma za zadanie swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich w przestrzeni kasy biletowej bez pomocy drugiej osoby. Kasa teatru posiada system wzmacniania dźwięku (pętla indukcyjna) oraz obniżony blat (do wys. 90 cm) dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

WINDY
W 2018 roku została uruchomiona winda pozwalająca na przemieszczanie osób z niepełnosprawnościami ruchowymi z poziomu wejścia głównego na Placu Defilad na poziomy: foyer i Dużej Sceny, sceny Modelatornia oraz wypożyczalni kostiumów STUDIO.

Wymiary kabiny – szerokość 100 cm, długość 140 cm, wysokość 210 cm. Drzwi do windy mają szerokość 80 cm, jest to rodzaj drzwi teleskopowych (zarówno drzwi przystankowe i kabinowe). W kabinie zostały zainstalowane uchwyty oraz lustro ułatwiające poruszanie się w przestrzeni kabiny. Wybieranie przycisku poszczególnych pieter poprzedzone jest komendą głosową.

 

DUŻA SCENA
Widownia dużej sceny posiada 4 miejsca przeznaczone dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W przypadku potrzeby rezerwacji większej liczby miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich prosimy o kontakt z koordynatorem dostępności STUDIO.

 

TOALETY
Przy wejściu głównym do teatru, na poziomie 0 (Bar Studio) znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, z której można korzystać w godzinach funkcjonowania teatru oraz baru. Powierzchnia toalety wynosi 4,69 m2.

 


STUDIO DOSTĘPNE
Na wszystkie spektakle STUDIO teatrgalerii przysługują zniżki dla osób niepełnosprawnych.
Widzowie posiadający bilety ulgowe są zobowiązani do okazania dokumentu upoważniającego do zniżki przy wejściu na widownię.

 

OSOBY Z DYSFUNKCJĄ WZROKU I SŁUCHU
STUDIO chce być miejscem przyjaznym szerokiemu gronu odbiorców, dlatego stopniowo dostosowuje swój repertuar dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W poprzednich sezonach prezentowaliśmy następujące spektakle z audiodeskrypcją i napisami: „Jaskinia” reż. Arek Tworus; „Bydło” reż. Jacek Poniedziałek; „Szkarłatny płatek i biały” reż. Kuba Kowalski; „Wichrowe Wzgórza” reż. Kuba Kowalski.

W sezonie 2023/2024 zapraszamy osoby głuche na spektakl w reż. Marcina Libera „Bowie w Warszawie” do, którego przygotowano napisy w języku polskim.

Istnieje możliwość zamówienia audiodeskrypcji lub wyświetlania napisów podczas spektaklu; w tej sprawie prosimy o kontakt z koordynatorem dostępności STUDIO, Damianem Kalitą: damian.kalita@teatrstudio.pl

 

 


KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI / KONTAKT

 

Damian Kalita
+48 505 920 254
damian.kalita@teatrstudio.pl

 

 

KASA BILETOWA

 

Uwaga!
w dniach 19, 20, 21 czerwca (śr-pt)
brak dyżuru telefonicznego.

 

w tygodniu: poniedziałek—piątek
czynna na godzinę przed spektaklem

 

w weekend: sobota—niedziela
czynna w godzinach 14.00–19.00
lub do rozpoczęcia spektaklu/wydarzenia

 

DYŻUR TELEFONICZNY

w tygodniu: poniedziałek—piątek
w godzinach  12.00–18.00

 

telefon: +48 505 106 891
email: bilety@teatrstudio.pl

 

BILETY ONLINE

Bilety na spektakle → dostępne online bez dodatkowych prowizji.

 

GALERIA STUDIO

wtorek – niedziela 12:00 – 19:00

 

 

 

WJAZD / PARKING

ograniczenia w związku z budową MSN

 

 

STUDIO teatrgaleria

Pl. Defilad 1
Pałac Kultury i Nauki
00-901 Warszawa

Organizatorem Teatru jest m. st. Warszawa.

Strona STUDIO teatrgalerii wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Wyrażam zgodę