Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów

Powrót

Aktualizacja 22.08.2023

 

1. Rezerwacji biletów można dokonywać telefonicznie, e-mailowo lub osobiście w kasie biletowej.
Kontakt: +48 505 106 891 (w godzinach otwarcia kasy) oraz na adres e-mail: bilety@teatrstudio.pl
2. Zarezerwowane bilety należy wykupić w ciągu 2 dni roboczych od daty rezerwacji w kasie Teatru Studio lub dokonać płatności przelewem na konto bankowe. Po upływie wskazanego terminu nieopłacone rezerwacje zostaną anulowane i przeznaczone do sprzedaży.
3. Teatr przyjmuje rezerwacje na spektakle i inne wydarzenia do dwóch dni przed ich wystawieniem.
4. Ceny biletów reguluje cennik dostępny w kasie Teatru oraz na stronie internetowej
5. Teatr zastrzega sobie prawo do wprowadzania innych akcji promocyjnych na bilety sprzedawane w Teatrze niż aktualnie obowiązujące oraz możliwość wprowadzenia do sprzedaży karnetów.
6. Płatności za bilety można dokonywać:
a) gotówką lub kartą płatniczą w kasie Teatru;
b) przelewem bankowym na konto Teatru, po wcześniejszym ustaleniu rezerwacji i terminu przelewu (dane do przelewu znajdują się na końcu regulaminu, w tytuł przelewu należy wpisać numer rezerwacji);
c) system internetowej sprzedaży biletów regulowany jest osobnym regulaminem
7. Faktury VAT wystawiane są w kasie Teatru na podstawie paragonu fiskalnego maksymalnie do 15-ego dnia kolejnego miesiąca od daty sprzedaży.
8. Zakupione bilety nie podlegają zwrotom, za wyjątkiem sytuacji odwołania spektaklu lub zmiany repertuaru.
9. Wymiana biletów jest możliwa do 7 dni przed datą spektaklu nadrukowaną na zakupionym bilecie na nowy w tej samej cenie lub na droższy za odpowiednią dopłatą. Wymiana biletów zakupionych na spektakl w promocji (m.in. „Studio za 30”) jest możliwa tylko na inny spektakl objęty tą samą promocją (w ramach dostępnej puli promocyjnych biletów). W celu wymiany biletów należy skontaktować się z kasą biletową, osobiście lub telefonicznie: +48 505 106 891 (w godzinach otwarcia kasy) oraz za pośrednictwem e-mail: bilety@teatrstudio.pl
10. Bilety ulgowe przysługują: uczniom, studentom, emerytom, rencistom, kombatantom, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom, osobom przebywającym w domach opieki społecznej, a także Honorowym Dawcom Krwi. Widzowie posiadający bilety ulgowe są zobowiązani do okazania dokumentu upoważniającego do zniżki przy wejściu na widownię. W przypadku braku dokumentu widzowie mają obowiązek wymiany biletu ulgowego na normalny za dopłatą w kasie Teatru Studio.
11. Bilety zakupione na spektakle w Teatrze Studio są jednocześnie wstępem na wystawę w Galerii Studio w dniu spektaklu na godzinę przed spektaklem i w czasie przerwy (jeżeli spektakl taką posiada).
12. Zasady dotyczące wstępu do Galerii oraz jej zwiedzania, zawiera Regulamin zwiedzania Galerii Studio.
13. Rezerwacja i sprzedaż biletów grupowych jest regulowana odrębnym regulaminem.
14. Spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani na widownię Teatru, aż do przerwy (jeżeli spektakl przerwy nie posiada wejście na widownię nie będzie możliwe). W takiej sytuacji nie ma możliwości zwrotu ani wymiany biletów.
15. Pełna informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie teatru pod adresem: www.teatrstudio.pl/pl/rodo
16. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
17. Teatr zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
18. Teatr zastrzega sobie prawo do nie zwracania poniesionych kosztów transportu w przypadku odwołania spektaklu z przyczyn niezależnych takich jak m. in. żałoba narodowa, choroba artysty, niekorzystne warunki atmosferyczne itp.
19. Każdy uczestnik biorący udział w wydarzeniach w Teatrze Studio wyraża zgodę na rozpowszechnianie, w celach promocji i archiwizacji, swojego wizerunku w filmach i zdjęciach zrealizowanych podczas wydarzeń, w których dobrowolnie uczestniczył zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 90,poz. 631,z późniejszymi zmianami). W przypadku braku takiej zgody prosimy uczestnika o poinformowanie organizatora przed rozpoczęciem wydarzenia, w którym dobrowolnie uczestniczy.
20. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Teatr, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.tearstudio.pl
21. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
23. Dokonanie rezerwacji lub zakupu biletów (również na warunkach promocyjnych) na spektakle w Teatrze Studio jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem powyższych zasad.
24. Powyższy regulamin (jak i zasady internetowej sprzedaży biletów, zasady sprzedaży biletów grupowych, zasady promocji „Studio za 30” i „Płać ile możesz”) znajduje się do wglądu w kasie Teatru Studio (PKiN, pl. Defilad 1, Warszawa) oraz na stronie internetowej teatru.
25. Bilety na wydarzenia Teatru dostępne są również u partnerów . Rezerwacja/sprzedaż biletów regulowana jest odrębnymi mi regulaminami dostępnymi na stronach internetowych partnerów. Dane do przelewu – w tytule wpisując: imię i nazwisko / nazwa firmy, numer rezerwacji. BGK I Oddział Warszawa 55 1130 1017 0200 0000 0004 9275
Teatr Studio, pl. Defilad 1 (PKiN), 00-901 Warszawa.

 

KASA BILETOWA

 

 

pn-pt czynna na godzinę przed spektaklem oraz
dyżur telefoniczny w godz: 12.00–18.00

 

sb-nd czynna w godz: 14.00–19.00
oraz na godzinę przed spektaklem

 

Bilety na spektakle → dostępne online bez dodatkowych prowizji.

 

+48 505 106 891
bilety@teatrstudio.pl

 

 

WJAZD / PARKING

ograniczenia od 3 czerwca 2023

 

 

STUDIO teatrgaleria

Pl. Defilad 1
Pałac Kultury i Nauki
00-901 Warszawa

Organizatorem Teatru jest m. st. Warszawa.

 

Strona STUDIO teatrgalerii wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Wyrażam zgodę