Regulamin internetowej sprzedaży biletów

Powrót

aktualizacja 26.01.2023

 

1. Bilety dostępne na stronie internetowej Teatru Studio można zakupić przy pomocy kart płatniczych, przelewów elektronicznych, w nominalnych cenach bez dodatkowych opłat.

2. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu rezerwacyjnym.

3. Jednorazowo można dokonać rezerwacji/zakupu nie więcej niż 10 biletów.

4. W sprzedaży on-line dostępne są bilety promocyjne, normalne i ulgowe (osoby posiadające bilet ulgowy są zobowiązane do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki
przy wejściu na spektakl/wydarzenie. W przypadku braku dokumentu obowiązuje dopłata do biletu normalnego w kasie.)

5. Bilety online są dostępne do 24 godzin przed rozpoczęciem spektaklu przy płatności kartą płatniczą lub e-przelewem.

6. Płatność kartą płatniczą lub e-przelewem musi być dokonana do 30 minut od momentu wyboru miejsc, po upływie tego czasu rezerwacja zostanie anulowana.

7. Po zaksięgowaniu płatności elektronicznej, w ciągu 24 godzin od zakupu, zostaną wysłane bilety za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres.

8. Płatności za bilety obsługuje firma PayU S.A.

9. Przed podaniem numeru karty płatniczej należy upewnić się że znajdujecie się Państwo na stronie serwisu internetowego PayU S.A. oraz że połączenie jest szyfrowane (adres strony zaczynać się powinien „https://”). Teatr Studio nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie numeru karty płatniczej na stronach internetowych. Za bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji odpowiada firma PayU S.A. zgodnie z własnym regulaminem. Kontakt telefoniczny 61 628 45 05 lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „kontakt” na stronie PayU – www.payu.pl/dane-kontaktowe.

10. Zwroty biletów zakupionych za pośrednictwem internetu możliwe są jedynie w przypadku odwołania spektaklu bądź zmiany repertuaru. W takim wypadku prosimy o kontakt telefoniczny +48 505 106 891 lub mailowy: bilety@teatrstudio.pl (w godzinach otwarcia kasy biletowej). Teatr przyjmuje zwroty biletów w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od daty planowanego spektaklu jednak nie później niż do końca trwającego sezonu artystycznego, zwyczajowo do dnia 30 czerwca roku kończącego dany sezon.

11. Godziny otwarcia kasy są zamieszczone na stronie internetowej Teatru w zakładce „bilety” oraz „kontakt”.

12. Dopuszczalna jest wymiana biletów zakupionych w promocji zgodnie z „Regulaminem rezerwacji i sprzedaży biletów w Teatrze Studio”.

13. Wszelkie dane osobowe uzyskane przez Teatr Studio w ramach sprzedaży biletów są i będą wykorzystywane w celu wykonania umowy kupna sprzedaży biletów jak również za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe będą wykorzystywane w celach uzyskiwania informacji o promocjach oferowanych przez Teatr Studio. Otrzymane dane osobowe nie są przekazywane
osobom trzecim. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uzupełniania.

14. Złożenie zamówienia online przez Kupującego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Teatr danych osobowych Kupującego w celu realizacji
zamówienia i wszelkich, niezbędnych działań z tym związanych.

15. Pełna informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie teatru pod adresem: https://www.teatrstudio.pl/pl/rodo

16. Faktura VAT może być wystawiona do 15 dnia każdego miesiąca od momentu wpłaty za bilety przelewem na konto Teatru i/lub zakup biletów za gotówkę w kasie biletowej, wyłącznie na tę osobę lub firmę, która zakupiła bilety przez Internet po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i podaniu danych do faktury.

17. Spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani na widownię Teatru, aż do przerwy (jeżeli spektakl przerwy nie posiada wejście na widownię nie będzie możliwe). W takiej sytuacji nie ma
możliwości zwrotu ani wymiany biletów.

18. Teatr stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek
informacji o indywidualnych użytkownikach i stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika oraz statusu jego zalogowania i agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników.

19. Tworzenie statystyk pomaga zrozumieć w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej Teatru, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z serwisu internetowego Teatru.

20. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego.

21. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i
blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

22. Teatr zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia sprzedaży biletów online na stronie Teatru, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy
technicznej.

23. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

24. Teatr zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

25. Teatr zastrzega sobie prawo do nie zwracania poniesionych kosztów transportu w przypadku odwołania spektaklu z przyczyn niezależnych takich jak m. in. żałoba narodowa, choroba artysty, niekorzystne warunki atmosferyczne itp.

26. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu sprzedaży biletów on-line. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Teatr, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.tearstudio.pl

27. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

29. Zakup biletów on-line wiąże się z akceptacją powyższego regulaminu.

30. Kwestie nieuregulowane powyższymi zasadami określa Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Teatrze Studio dostępny w kasie i na stronie internetowej Teatru.

 

 

 

KASA BILETOWA

 

Od 19 lipca do 16 sierpnia kasa nieczynna i brak dyżuru telefonicznego.

 

 

DYŻUR TELEFONICZNY

w tygodniu: poniedziałek—piątek
w godzinach  12.00–18.00
telefon: +48 505 106 891
email: bilety@teatrstudio.pl

w weekend: sobota—niedziela
kasa nieczynna, brak dyżuru telefonicznego

 

 

 

BILETY ONLINE

Bilety na spektakle → dostępne online bez dodatkowych prowizji.

 

GALERIA STUDIO

wtorek – niedziela 12:00 – 19:00

 

 

 

WJAZD / PARKING

ograniczenia w związku z budową MSN

 

 

STUDIO teatrgaleria

Pl. Defilad 1
Pałac Kultury i Nauki
00-901 Warszawa

Organizatorem Teatru jest m. st. Warszawa.

Strona STUDIO teatrgalerii wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Wyrażam zgodę